ip-trade

 •  IP Trade logo
  לכבוד אופיר גפקוביץ 
  מכתב הערכה 


  אבקש להודות לך על הירתמותך למשימת הקמת אתר הבית שלנו בהתראה כל כך קצרה ובזמן הקצר שעמד לרשותנו על למועד העלאת האתר לאוויר. 

  במיוחד אשבח את שיתוף הפעולה עם יועצנו הרבים מבלי לתת לאגו של מי מהנוגעים בדבר להפריע לך בביצוע משימתך. 

  גם השירות לאחר העלאת האתר לאוויר שמבחינתי חשוב הרבה יותר, ניתן עם מלוא תשומת הלב, בכל שעה ובאופן מיידי. 

  יישר כוח 


  בכבוד רב, 
  עמית ארליך, מנכ"ל